Nowe mandaty dla kierowców od początku 2022 roku!

1 styczeń 2022 roku to bardzo ważna data dla polskich kierowców. Od tego dnia w życie wchodzą istotne zmiany w przepisach z zakresu ruchu drogowego. Aktualizacji uległy między innymi kwoty kar finansowych, jakie trzeba będzie zapłacić w ramach mandatów karnych. Oprócz tego zmienione zostały liczne zasady związane z punktami karnymi, jakie otrzymuje się w związku z przekroczeniem prędkości oraz innymi wykroczeniami.

Bardzo ważna kwestia uwzględniona w zmianach to zwiększenie ilości punktów karnych, jaką kierowca otrzyma jednorazowo za jedne z najcięższych wykroczeń drogowych. Według starych przepisów maksymalnie za jedno przewinienie otrzymywało się 10 punktów karnych. Ilość ta została zwiększona do 15. Warto pamiętać, że zniesione zostały szkolenia mające na celu zmniejszenie ilości posiadanych punktów karnych. Od ilości posiadanych punktów karnych zależy również stawka ubezpieczenia OC samochodu.

Zwiększenie najwyższych możliwych kar za przekroczenie prędkości

Do niedawna maksymalna kara za najcięższe przewinienie drogowe sięgała granicy kilkuset złotych (najczęściej było to 500 zł). Aktualnie najwyższy mandat otrzymywany od funkcjonariusza to 2500 zł, jeśli maksymalna dozwolona prędkość została przekroczona o 71 lub więcej kilometrów na godzinę. Wiąże się to również z innymi konsekwencjami prawnymi, takimi jak punkty karne i czasowe zatrzymanie prawa jazdy. W przypadku skierowania sprawy do sądu, organ ten może nałożyć maksymalną karę w wysokości do 30 tysięcy złotych (dawniej było to 5000 zł).

O czym jeszcze należy pamiętać?

Zwiększeniu uległy nie tylko kary za przekroczenie dozwolonej prędkości. Zmiany obejmują również wzrost kar za inne wykroczenia, takie jak na przykład wyprzedzanie w miejscu, gdzie jest to zakazane. W takiej sytuacji mandat to 1000 zł oraz 2000 zł w przypadku przyłapania kierowcy na tym samym występku po raz drugi. Jazda bez uprawnień to kara w wysokości 1500 zł i 3000 zł w przypadku recydywy. Więcej szczegółowych informacji na temat takich kar i wykroczeń można znaleźć w nowych taryfikatorach, które są publikowane między innymi w Internecie. Maksymalna kwota mandatu za kilka wykroczeń nie może jednak przekroczyć 6000 zł.